Заплати, осигуряване, данъци

Понякога конфиденциалността на трудовите възнаграждения е от такава изключителна важност, че е по-добре изчисляването и изплащането на възнагражденията на мениджърския състав или целия персонал на една компанията да бъде изнесен извън нея. Само това е достатъчна причина за да се свържете с нас.

СКМ ще Ви осигури пълния пакет услуги по обслужване възнагражденията на Вашия персонал съгласно изискванията на ЗДДФЛ със специализиран софтуер.

Може да разчитате на нас за следните услуги:

 • Изготвяне, промяна, прекратяване и регистриране на трудови договори в НАП с електронен подпис;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и необходимите служебни бележки;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 с електронен подпис;
 • Оформяне на трудови книжки, заверка на осигурителен стаж;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица.

 

Какво ще спечелите ако използвате нашите услуги?

 • Доверителност и дискретност по отношение на индивидуалните възнаграждения на персонала.
 • Прехвърляне на отговорностите по администриране и управление на заплатите извън фирмата.
 • Облекчения при контакт с данъчната администрация.
 • Бърза реакция при промяна в осигурителната и данъчна нормативната база.
 • Намаляване на щата и излишните разходи във Вашата фирма.

 

Освен горните услуги свързани с обработката на работните заплати, изчисляване и плащане на осигуровки и данъци на Вашите работници и служители ние можем да Ви предоставим и следните административни услуги:

 • Изготвяне на всички необходими документи за назначаване на нов работник или служител;
 • Изготвяне на всички необходими документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител;
 • Поддържане на служебни досиета на Вашия персонал;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Обработка на ползвания платен и неплатен отпуск, отпуск по майчинство;
 • Обработка и изчисляване на болнични;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изчисляване на трудов и осигурителен стаж.