Услуги по ЗДДС

СКМ предлага пълно обслужване на своите клиенти съгласно изискванията на Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), включително регистрация и представителство на чуждестранни фирми като Акредитиран представител.

Ние можем да сме ви полезни със следните професионални услуги в сферата на данък добавена стойност (ДДС):

  1. регистрация и дерегистрация на местни и чуждестранни лица;
  2. месечна обработка на дневниците за покупки и продажби;
  3. изготвяне на месечни справки-декларации по ЗДДС и VIES декларации и тяхното подаване в НАП с електронен подпис;
  4. изготвяне и подаване на протоколи за ВОП на стоки и услуги;
  5. организиране на плащанията на дължимото ДДС към националния бюджет;
  6. изготвяне на индивидуални ДДС консултации и становища;
  7. акредитирано представителство по ЗДДС на чуждестранни лица в Р България;
  8. участие в данъчни ревизии при възстановяване на ДДС.

Не забравяйте, че всеки месец има 14-то число!

И последно, знаете ли колко е глобата за не подаване на ДДС декларация в срок? Или колко е глобата ако сте надхвърлили 50 000 лв. оборот за последните 12 месеца, не сте регистрирани по ЗДДС и не сте подали заявление за такава регистрация?

За да не се сблъскате с разпоредбите на чл. 178 и 179 и още няколко такива от Закона за ДДС просто се свържете с нас.