Правни услуги

Нашите юристи притежават дългогодишен опит в сферата на гражданското, търговското и административно право. Техният опит ги прави незаменим помощник и съветник.

Следвайки професионално правната рамка в Република България ние можем да Ви предложим следните услуги:

  • регистрация и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД включително с чуждестранно участие, съгласно разпоредбите на Търговския закон;
  • организация и регистрация на сдружения с нестопанска цел както и всички последващи регистрации и вписвания;
  • поддържане актуално състояние при промени в правната форма;
  • преобразуване, сливане, закриване, ликвидация на търговски дружества;
  • консултации по пребиваване на чуждестранни граждани и членове на техните семейства в Р България;
  • представителство на чуждестранни физически и юридически лица пред административни и съдебни органи;
  • консултации по придобиване, управление и продажба на недвижима собственост.

Ако тези услуги представляват интерес за Вас, имате конкретен въпрос или правен проблем не се колебайте да се свържете с нас. Нашите юристи с удоволствие ще Ви помогнат.