Полезни връзки

Тук СКМ предоставя няколко бързи връзки към най-важните финансови и данъчни институции в България, както и препратки към няколко популярни мести икономически интернет страници. Използвайки тези препратки Вие можете:

  • да проверите какви са обменните курсове на различите валути към българския лев;
  • да проверите актуалния статус на Вашите партньори;
  • да проверите Вашия здравен и осигурителен статус и много други.

Специализирани портали

Специализиран сайт за счетоводство „Одит Инфо”

Българският правен портал Lex.bg

Обменни курсове

Ако се интересувате от официалните текущи обмени курсове на различните валути към българския лев, или искате да проверите обменен курс за стари периоди Вие може да посетите страницата на Българска народна банка от тук.

Търговски регистър

Подробна информация за всяка българска компания можете да намерите на страницата на Търговския регистър. Информация е безплатна. Търговския регистър е част то Българската Агенция по вписванията. Използвайки страницата на Търговския регистър Вие можете да:

  • Направите проверка за свободно име за нова компания;
  • Проверите каква информация е публикувана за вашата фирма;
  • Или да получите подробна информацията за вашите настоящи или бъдещи партньори;
  • Видите учредителните документи на всяка фирма;
  • Видите публикуваните годишни финансови отчети на всяка фирма;

 

Публикуване на годишни финансови отчети

Публичността на финансовите отчети е регламентирана в глава VІ-та от новия Закон за счетоводството /чл. 38, ал.1 до 10 /. Всички предприятия публикуват финансовите си отчети в срока до 30 юни на следващата година, отпада възможността акционерните дружества /АД/ да извършват публикуването в срока до 31 юли на следващата година. Търговците извършват публикуването в търговския регистър на Националната агенция по вписванията, а юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНСЦ/, определени за извършване на обществено полезна дейност в Централния регистър на Министерство на правосъдието.

ВАЖНО!

Въведена са високи административни санкции при неспазване на законовите изисквания за публикуване на финансови отчети /чл.74, ал.1 и 2:

  • глоба от и от 200 до 3000 лв. за ръководителя на предприятието; и
  • имуществена санкция за предприятието от 0.1 до 0.5 % от нетните приходи от продажби на предприятието за отчетния период , но не по-малко от 200 лв.

При повторно нарушение санкциите се налагат в двоен размер.

Проверка на здравно осигурителен статус

Използвайки електронните услуги на НАП Вие може да проверите Вашия здравно-осигурителен статус. Електронен подпис и регистрация не се изискват. Услугата е безплатна.

Първо последвайте този линк и след това въведете Вашето ЕГН, или служебен номер на чужденец издаден от НАП, или ЛНЧ. Не трудно въобще. Пробвайте!

Издатели на електронни подписи

Ако Вие е необходим електронен подпис и до сега не сте ползвали такъв, ето бързи връзки към основните доставчици на електронни подписи в България.

InfoNotary

БОРИКА – БанкСервиз

Информационно обслужване

Надяваме се че сме Ви били полезни. Ако имате някакви предложения, идеи или забележки, моля свържете се нас. Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви.