Други административни услуги

Съществуват значителен брой административни дейности, които на пръв поглед не са свързани пряко с финансовото и данъчно обслужване на една фирма но чието пропускане като отговорности и срокове може да доведе до значителни парични санкции.

Публикуване на информация в БНБ. Знаете, ли че ако имате:

  • банкова сметка в чужда банка извън територията на страната;
  • или заем отпуснат на или от Вашата фирма

Вие трябва да регистрирате тези обстоятелства в БНБ. Ако не знаете как да сторите това, или не знаете какви са сроковете за тези публикации, може да поверите тези дейности на нас. Просто се свържете с нас.

Предоставяне на информация на НСИ. Националната статистика изисква месечна или тримесечна информация от много предприятия от различни сектори на икономиката. Често тези статистически форми са доста обемни и не леки за попълване. Ако и Вие мислите така и нямате необходимото време за тяхното попълване и подаване – може да се доверите на нас за това.

Публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър. Предполагаме, че знаете, че всяка година всяко търговско дружество е длъжно да публикува годишните си финансови отчети в Търговския регистър. Срокът за това е до 30 юни. Такова публикуване трябва да извършат и фирмите, които не са имали дейност през годината.

С приемането на новия Закон за счетоводството през януари 2016 г. размера на глобите за ненавременно публикуване се увеличиха значително.

Ако не знаете как, нямате време или просто не Ви се занимава с това – свържете се с нас. Ние ще поемем този ангажимент. Ще ни е необходимо само едно пълномощно.