Нашият екип

Нашият Екип, счетоводител, счетоводители, Регистриран Одитор, Главен счетоводител

Екипът на СКМ се състои от млади и не толкова млади, но много опитни професионалисти и изтъкнати счетоводители, специалисти в сферите на счетоводството, финансовия одит, трудовото законодателство и данъчното консултиране. В нашият екип работят утвърдени счетоводители, одитори, правоспособни счетоводители, специалисти в данъчното облагане, данъчни консултанти и юристи. Нашият Екип е нашата гордост и наша най-голяма придобивка! 

Марияна Йорданова

Марияна Йорданова - Основател и управляващ партньор в СКМ

in

Основател и управляващ партньор в СКМ

Образование – УНСС. В СКМ ръководи дейностите по счетоводство, данъчно облагане и одитиране. Правоспособен счетоводител от 1982 г. Притежава голям опит като счетоводител и главен счетоводител в държавни учреждения и части компании, преди основаването на СКМ през 1995 г.

Стойчо Дървингов

Стойчо-Дървингов - Основател и управляващ партньор в СКМ

in

Основател и управляващ партньор в СКМ

Образование – УНСС. Притежава магистърска степен по финанси и бизнес администрация. В СКМ ръководи направленията финанси, данъчно облагане и нови клиенти. Предишен опит – различни ръководни позиции в държавни и частни компании.

Мария Димитрова
Мария Димитрова - Регистриран одитор
Регистриран одитор

Мария е дългогодишен главен специалист в дирекция „Счетоводна политика” на МФ. Член е на ИДЕС. Регистриран одитор е от 1994 г. Автор е на много данъчни инструкции и указания. Има голям опит в данъчна оптимизация и подоходно облагане.

Бойка Брезоева
Бойка Брезоева - регистриран одитор
Регистриран Одитор

Бойка е одитор от 1999 г. Член е на ИДЕС. Тя е доц. д-р в УНСС, катедра „Счетоводство и контрол”. Завършила е специализация по „Корпоративно управление и счетоводство” в университета „Де Монт Форт”, Великобритания. Регистриран Одитор от 1999 г.

Елена Димитрова
Елена Димитрова - главен счетоводител
Главен счетоводител

Елена започва професионалната си кариера през 1996 г. Придобива богат опит като оперативен и главен счетоводител в частни български компании преди да се присъедини към СКМ през 2006. При нас тя отговаря за счетоводно обслужване, работни заплати и ДДС и ИНТРАСТАТ обработка.

Светла Георгива
Светла Георгиева - главен счетоводиттел
Главен счетоводител

Образование – УННС, степен Магистър по финанси. Със счетоводство се занима от 1994 г. Тя е незаменим специалист в областите: счетоводство, финансово планиране, данъчно облагане на юридически и физически лица. Притежава специализация по операции с ценни книжа и фондови борси.

Петя Станкова
Счетоводител

Работи като счетоводител и специалист ТРЗ от 1986 г. Преди да постъпи в СКМ през 2020 г. е работила като счетоводител и специалист работни заплати в производствени и туристически фирми. При нас тя отговаря за: счетоводно обслужване и ДДС.

Цвети Харизанова
Цвети Харизанова - счетоводител
Счетоводител

Цвети е завършила УНСС през 2008 г. Притежава степен магистър по финанси и мениджмънт. В СКМ тя отговаря за счетоводно обслужване, работни заплати и ДДС. Цвети притежава специализация по анализ на валутни курсове и борсови индекси.

Калина Иванова
Калина Иванова - счетоводител
Счетоводител

Кали е завършила СУ, бакалавър по финанси. В СКМ отговаря за счетоводно обслужване и изготвяне на годишни данъчни декларации. Кали е в нашия тим от 2008 г.

Соня Василева
Соня Василева - счетоводител
Счетоводител

Соня е с нас от 2002 г. Преди това има 18 годишен опит като счетоводител и специалист работни заплати. При нас Соня отговаря за счетоводно обслужване, заплати и годишно приключване.

Галина Манова
Галина Манова - Специалист работни заплати
Специалист работни заплати

Галя е завършила УНСС. Притежава повече от 17 години опит в областта на работните заплати, социално и здравно осигуряване, обработка и заверка на трудов стаж.

Лидия Димитрова
Лидия Димитрова - Специалист работни заплати
Специалист работни заплати

Лидка е завършила ТУ, София. Притежава голям опит в обработка на работни заплати, социално и здравно осигуряване. Трудовата си кариера започва през 1986 г., а с нас е от 2001 г. Лидка е квалифициран разработчик на софтуер в областта на работните заплати.

Александра Стойчева

Александра Стойчева - Маркетинг Асистент и администратор на Международната ДДС Асоцияция

in

Маркетинг Асистент и администратор на Международната ДДС Асоцияция

Александра е завършила магистър Медии и политическа Комуникация в Свободен Университет Берлин, Германия. Отговаря за връзките с обществеността, връзките с клиенти, маркетинг и реклама. При нас е от 2011 г. От 2013 г. администрира дейността на Международната ДДС Асоциация.

Диана Димитрова
Диана Димитрова - адвокат
Адвокат

Диана е завършила СУ, магистър по право. Притежава голям опит по гражданско, трудово и търговско право. Член е на САК.

Розалия Димова
Розалия Димова - Правен съветник
Правен съветник

Роза е завършила СУ, магистър по право. Тя притежава и магистърска степен по „Международни отношения”. Роза притежава специални умения по управление на международни проекти.

Радостина Стойчева

Радостина Стойчева - Офис мениджър и администратор на Международната ДДС Асоциация

in

Офис мениджър и администратор на Международната ДДС Асоциация

Радост е завършила УННС, бакалавър „Планиране и прогнозиране”. След това завършва магистратура по „Мултимедия. Kомпютърна графика и Анимация” в НБУ. При нас е от 2004 г. От 2013 г. администрира дейността на Международната ДДС Асоциация.

Отдадеността на работата, отговорността и професионализма на нашият екип и нашите колеги ги превръщат в незаменим помощник и приятел за нашите клиенти. Откритите отношения и положителния вътрешнофирмен климат помагат на СКМ винаги да бъде водещ доставчик на външни финансово счетоводни услуги. Повишаването на квалификацията, образованието и опита на нашия персонал е от постоянно значение за нас. Ежегодно всички наши колеги преминават през специализирани квалификационни курсове, обучения и семинари. Това е постоянен и неотменим ангажимент на ръководството на СКМ.