Нашите клиенти

Счетоводна къща М предоставя широка гама от административни и финансови услуги както на новосъздадени малки фирми, така и на утвърдени международни компании опериращи на българския пазар. Нашите клиенти са утвърдени имена в отраслите: електроника, търговия, фармация, финансови услуги и представителство, връзки с обществеността, разработка на софтуер и др.

Нашите клиенти са постоянен източник на енергия за нас и затова ние ги считаме за наше най-голямо богатство. Ние винаги гледаме на техните успехи като на наши успехи и считаме, че това е още едно доказателство, че си вършим работата добре.

Ние постоянно се стремим да се отнасяме към всички наши клиенти с нужното внимание и търпение, да защитаваме техните права и интереси пред Българските данъчни власти. С гордост можем да заявим, че нашите клиенти се отнасят с Счетоводна къща М повече като с надежден партньор и близък приятел отколкото като към „обикновена счетоводна къща”.

Свържете се с нас сега и стане част от нашето голямо семейство.