Счетоводно обслужване

Знаете ли какво е счетоводител?
Това е някой, който решава проблеми, за които Вие не подозирате по начин, по който не разбирате!

Това е самата истина!

СКМ извършва абонаментно и годишно счетоводно обслужване на български и чуждестранни юридически лица. Нашите служители са правоспособни съставители на финансови отчети по смисъла на Закона за счетоводството.

Ние може да сме Ви полезни със следните непонятни за Вас счетоводни услуги:

 1. избор и организиране формата на счетоводството;
 2. съставяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната от Вас дейност;
 3. текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 4. месечно или тримесечно изготвяне на финансови отчети и справки съгласно Вашите изисквания;
 5. отчитане на дълготрайните активи и изготвяне счетоводен и данъчен амортизационни планове;
 6. изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за юридически и физически лица;
 7. изготвяне, подаване и публикуване на годишните финансови отчети;
 8. данъчна защита при извършване на данъчни ревизии.

Какво печелите ако ползвате нашите счетоводни услуги?

 1. Облекчение при контакт с данъчната администрация. Само това е достатъчно за да вземете едно мотивирано решение и да се свържете с нас.
 2. Бързо и своевременно решаване на възникващи текущи счетоводни казуси.
 3. Бърза реакция при промяна в нормативната база.
 4. Прехвърляне на отговорностите по администриране и управление на счетоводната дейност извън фирмата.
 5. Намаляване на щата и излишните разходи.

Свържете се с нас още днес!