Корпоративно облагане и облагане на физически лица

Данъчно облагане

Първо да Ви попитаме. Сигурни ли сте, че сте попаднали на правилната страница? Не сте ли тук по погрешка?

Както и да е. Ето нашия съвет: ако Вие сте професионалист в областите финанси, счетоводство, работни заплати или ДДС, или просто искате да проверите последните актуални данъчни ставки, срокове и условия в България – точно това е страницата, която Ви трябва. Но ако това не е Вашия случай, ние бихме Ви препоръчали да не се задълбавате в следващите проценти, таблици, и странни обяснения и да ги оставите на нас. Просто ни изпратете Вашия въпрос и се съсредоточете върху основния си бизнес. Повярвайте ни, това ще бъде по-лесния и по-бърз начин да получите финансовата и данъчна информация от която се нуждаете.

В следващите страници СКМ предоставя актуална информация за българското данъчно законодателство и полезни връзки и препратки към главните институции оказващи болезнено, а понякога и съкрушително влияние върху всеки един бизнес. Нашият колектив ще се стреми да поддържа тези страници актуални постоянно.

Корпоративно облагане.

Основни ставки при корпоративното облагане. Срокове за подаване на декларации и внасяне на данъците. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Данък добавена стойност (ДДС), данъци при договори за неим, данъци върху недвижимата собственост – размер, изчисляване, деклариране и внасяне.

Облагане на физическите лица

Облагането на доходите на физическите лица – ставки и срокове. Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване. Необлагаеми доходи. Минимална работна заплата, минимален и максимален осигурителен доход. Обезщетения при майчинство.

Полезни връзки

Полезни връзки към основните финансови и данъчни институции в България. Проверка на здравноосигурителен статус. Специализирани портали за счетоводство и работна заплата.

Надяваме се да сме били полезни с предоставената информация. Ако имате въпроси, предложения или коментари моля свържете с нас.